ຟຣີບໍລິການສ້ອມແປງ ແລະ ຄ່າບຳລຸງຮັກສາ 3ປີ ແລະ 70,000ກມ

ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ອອກລົດໃນຊ່ວງນີ້ຮັບຟຣີໄປເລີຍການບຳລຸງຮັກສາລົດຂອງທ່ານໄປແບບຈຸໃຈ 3ປີ 70,000ກິໂລແມັດໂດຍທີ່ທ່ານຫາຍກັງວົນໃຈໄປເລີຍເມື່ອທ່ານໄດ້ອອກລົດກັບພວກເຮົາ

ໂປຣໂມຊັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງ

ໂປຣໂມຊັນເດືອນພຶດສະພາຂອງສູນບໍລິການລາວຟອດຊິຕີ ປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳລັບລົດຟອດເຣນເຈີ ແລະ ເອວີເຣທ໌ ຈັກ2.2, ໃນລາຄາພຽງແຕ່ 660,000ກີບ ແລະ ຍັງມີການສີດສະເປຂ້າເຊື້ອເພື່ອກຳຈັດພະຍາດ Covid19 ໃຫ້ລົດທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການກ່ອນຮັບລົດ ແລະ ສົ່ງລົດໃຫ້ລູກຄ້າ

ລຸ້ນໂຊກໃຫ່ຍສະໃຈລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 500ລ້ານກີບ

Cover WS -  Q2 promotion 19 03 2021

ຟອດຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າແຈກໂຊກໃຫ່ຍແບບສະໃຈຫຼາຍກວ່າ 500ລ້ານກີບ, ສຳລັບລູກທີ່ອອກລົດພາຍໃນເດືອນ

 ມີນາ – ກໍລະກົດ 2021, ມີສິດຮັບຄູປ໋ອງເພື່ອລຸ້ນໂຊກໃຫ່ຍ 2 ຊັ້ນ.

ລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການທີ່ສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ຈະໄດ້ຮັບຄູປອງ1ໃບ ສຳລັບຮ່ວມກິດຈະກຳຈັບສະຫຼາກລຸ້ນໂຊກໃຫຍ່ ຕໍ່ 1ໃບບິນ 

ໂປຣໂມຊັ້ນຄູປອງລຸ້ນໂຊກ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເດືອນ 3 ຈົນເຖິງ 30 ເດືອນ 7