E4AD89D9-F875-4CE5-A41E-896EBEA2DE93
WhatsApp Image 2022-09-09 at 3.58.03 PM
cover WS - Ecosport 13 07 2022
cover FB -FORD 29 05 2021
Cover WS- Ranger raptor 28 05 2021
cover WS -Everest XLS 23 08 2021
cover WS -RANGER wt X 26 01 2022
Cover WS- Ranger raptor 28 05 2021
cover FB -All new ford explorer 29 05 2021
Cover WS- ford_territory_titanium 28 05 2021
Cover WS- Ranger WT 19 09 2020
cover WS -Q2 PROMOTION 16 03 2022
previous arrow
next arrow

Media

Contact Us

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນສຸພານຸວົງ,ບ້ານ ຂຸນຕາ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ ຫຼັກ 7, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ໄກສອນພົມວິຫານ,ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂາຫຼວງພະບາງ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນ 13ເໜືອ, ບ້ານ ວຽງໃໝ່,ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂາປາກເຊ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ບ້ານ ຄັນເກິ້ງ,ເມືອງປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ສູນຄລິກເລນ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ ແລະ ວັນອາທິດ 9 ໂມງ ຫາ 16:00

ຖະໜົນດົງໄປນາ, ບ້ານສະພານທອງເໜືອ,ເມືອງສີສັດຕະນາກ,ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

LAO FORD CITY

Dealer and service center

Contact Us