WhatsApp Image 2021-11-24 at 3.38.27 PM
~ai-da9c29cb-523d-4f18-80d3-a0d946a4061d_
cover WS -Everest XLS 23 08 2021
cover FB -FORD 29 05 2021
Cover WS- Ranger raptor 28 05 2021
cover FB -All new ford explorer 29 05 2021
Cover WS- Ranger WT 28 05 2021
Cover WS- ford_territory_titanium 28 05 2021
Cover WS- Ranger WT 19 09 2020
Cover WS- Ranger raptor 28 05 2021
previous arrow
next arrow

Media

Contact Us

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນສຸພານຸວົງ,ບ້ານ ຂຸນຕາ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ ຫຼັກ 7, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ໄກສອນພົມວິຫານ,ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂາຫຼວງພະບາງ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນ 13ເໜືອ, ບ້ານ ວຽງໃໝ່,ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ລາວຟອດຊີຕີ ສາຂາປາກເຊ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ

ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ບ້ານ ຄັນເກິ້ງ,ເມືອງປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ສູນຄລິກເລນ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ ແລະ ວັນອາທິດ 9 ໂມງ ຫາ 16:00

ຖະໜົນດົງໄປນາ, ບ້ານສະພານທອງເໜືອ,ເມືອງສີສັດຕະນາກ,ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

LAO FORD CITY

Dealer and service center

Contact Us