Ford Performance DNA

ໄດ້ຮັບຮອງຈາກ ford Performance DAM ວ່າເປັນລົດອັນດັບໜຶ່ງຂອງລົດທີ່ສາມາດຂັບຂີ່ທາງຖະໜົນທີ່ຍາກລຳບາກໂດຍຄວາມໄວສູງ.

The Ultimate Off-Road Truck

Ranger raptor ເປັນລົດກະບະທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແບບໃໜ່ໃນການປະຕິບັດການຂັບຂີ່ແບບອັອບໂລດ. Ranger raptor ມີການອອກແບບໂຕຖັງທີ່ແຂງແກ່ນເປັນພິເສດ, ເຫຼັກແຕະພື້ນທີ່ແໜ້ນໜາ ແລະ ຊ່ວງລາງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ລຸຍຕາມເສັ້ນທາງທີ່ລົດກະບະທຳມະດາບໍ່ມີຄວາມກ້າທີ່ຈະປະເຊີນ.

 

Built for Big Things

Ranger Raptor ເປັນລົດທີ່ມິີຄວາມກຽມພ້ອມສົມບູນແບບອອກຈາກໂຮງງານເພື່ອໄປລຸຍເສັ້ນທາງອັນທີ່ຍາກລຳບາກໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງການດັດແປງເພີ່ມເຕີມແຕ່ຢ່າງໃດ.

 

2.0L Bi-Turbo Engine with 10-Speed Transmission

Ford ໄດ້ພັດທະນາເທັກເຕັກໂນໂລຊີລະບົບຂັບເຄື່ອນກ້າວໄປອີກຂັ້ນ. ມາພ້ອມກັບລະບົບເຄື່ອງຈັກໃໜ່ 2.0L ເທີໂບຄູ່ ທີ່ອອກແບບໃຫ້ເຂົ້າກັບກະປຸກເກຍໃໝ່ 10 ສະປີດ, ເກຍອັດຕະໂນມັດທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີແບບໃໝ່ລ່າສຸດທີ່ສົ່ງພະລັງເຕັມຮູບແບບ, ມີແຮງບິດທີ່ສູງຂຶ້ນ, ອັດຕາເລັ່ງທີ່ສູງຂຶ້້ນ ແລະ ການປ່ຽນເກຍທີ່ໄວກວ່າເກົ່າ

Control Freak

Ranger Raptor ມີລະບົບກັນມື່ນອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ການຊົງໂຕທີ່ດີຢ້ຽມໃນເສັ້ນທາງທີ່ຍາກລຳບາກບໍ່ວ່າເຮົາຈະບັນຈຸວັດສະດຸທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍກໍ່ຕາມ

All-Terrain Tyres

ມາພ້ອມຢາງ 33 ນິ້ວ, ໃນລຸ້ນ BF Goodrich All – Terrain ລາຍຢາງອອກມາໃນແບບພິເສດທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຍຸງານຂອງຢາງລົດຍາວຂຶ້ນ

ແລະຂອບຢາງທີ່ແຂງແກ່ນ ກວ່າ 20 % ເມືອທຽບໃສ່ຢາງມາດຕະຖານ.

Magnesium Paddle Shifters

ການປັບປ່ຽນເກຍຢູ່ພວງມະໄລເປັນແບບແມ໋ກຊ້ຽມຄຸ່ກັບພວງມະໄລທີ່ເປັນໜັງຫຸ້ມເຮັດໃຫ້ສາມາດປ່ຽນເກຍໄດ້ໄວໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງປ່ອຍພວງມະໄລ.

TMS with Baja Mode

ລະບົບຂັບເຄຶ່ອນແບບໃໝ່ທີ່ມາພ້ອມໂໝດຂັບຂີ່ເຖິງ 6 ໂໝດ, ສາມາດຂັບຂີ່ຕາມເສັ້ນທາງທຸກແບບໂດຍການເລືອກ

ໂໝດການຂັບຂີ່ແບບງ່າຍ, ໂໝດ Baja ທີ່ໄດ້ຊື່ມາຈາກການແຂ່ງຂັນທະເລຊາຍ ແລະ ສາມາດຂັບຂີ່ທາງທີ່ມີຄວາມໜື່ນດ້ວຍຄວາມໄວ.

Off-Road Warrior

Ranger Raptor ມີຕົວຖັງລົດທີ່ີແຂງແກ່ນເປັນພິເສດເຫຼັກແຕະພື້ນທີ່ແໜ້ນໜາ ແລະ ຊ່ວງລ່າງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ລຸຍຕາມເສັ້ນທາງທີ່ລົດກະບະທຳມະດາບໍ່ມີຄວາມກ້າທີ່ຈະໄປປະເຊີນ.

Bold Design

ເອກະລັກຂອງ Ranger raptor ຄືໂຕໜັງສື Ford ທີ່ກະຈັງໜ້າຂອງລົດ, ໂຕບໍດີໂລດທີ່ກ້ວາງ ແລະ ໜາ, ຄັນຊົນເຫຼັກທີ່ຍຶດໃສ່ກັບໂຕຖັງລົດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຂງແກ່ນ, ຕາສະປອດໄລ້ລະບົບ LED ມາພ້ອມໂກບບັງລົມແບບໃໝ່, ທ້າຍລົດທີ່ມີໂລໂກ້ຕິດທີ່ຝາທ້າຍແບບ 3ມິຕິ

Ground Clearance & Unbeatable Water Wading

ຖະໜົນທີ່ມີຄວາມລຳບາກບໍ່ມີບັນຫາສຳລັບ Ranger Raptor ອອກແບບມາໃຫ້ຫ່າງຈາກພື້ນ 283ມິນລີແມັດ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງສິ່ງກີດຂວາງໄດ້ແບບສະບາຍ, ສາມາດລຸຍນ້ຳໄດ້ເຖິງ 800ມິນລີແມັດເຮັດໃຫ້ສາມາດຂ້າມນ້ຳໄດ້ແບບສະບາຍ ແລະ ໂຕຖັງລົດມີຄວາມສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ີ່ເຫັນເສັ້ນທາງໄດ້ແບບສະດວກສະບາຍ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນ.

Performance Steering Wheel

ຄັນພວງມະໄລທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍໜັງ ແລະ ດ້າຍທີ່ເປັນສີສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າມີການຄວບຄຸມພວງມະໄລຢູ່ຕະຫລອດເວລາ, ຈຸດທີ່ໜາຍສີແດງຢູ່ທາງກາງດ້ານເທິງຂອງພວງມະໄລຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈັງວະຂອງລໍ້ເວລາລ້ຽວ.

The Cockpit

ການອອກແບບລາຍລະອຽດເພື່ອການປະຕິບັດ, ເບາະລົດທີ່ອອກແບບສະປອດພ້ອມໜອນຮອງຄໍທີ່ມີເອກະລັກຂອງ Ranger Raptor ແລະ ອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນເວລາຂັບຂີ່, ພວງມະໄລອອກມາໃນ ແບບທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ກາໂລໂກ້ Raptor ທີ່ຫຸ້ມຫຍິບດ້ວຍມື, ຄັນເກຍຫຸ້ມດ້ວຍໜັງ ແລະ ຮອງພື້ນ, ມາພ້ອມໜ້າຈໍອັດສະລີິຍະທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານຕ່າງໆທີ່ມີໜ້າຈໍທີ່ແບນ ແລະ ບໍ່ເຫຼຶ້ອມຕາ.

    

Core Strength

ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາໂຕຖັງລົດ Ranger ໂດຍໃຊ້ໂລຫະທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ໂລອັນລອຍທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຕຖັງລົດແຂງແກ່ນຂຶ້ນ, ເຫຼັກແຕະພື້ນແມ່ນມີຄວາມໜາ 2 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ລົດ Ranger, ມາພ້ອມໂລຫະທີ່ແຂງແກ່ນຄວາມໜ້າ 2.3ມິນລີແມັດ, ເພື່ອຮອງຮັບການກະແທກຈາກສະພາບການຂັບຂີ່ທີ່ຍາກລຳບາກ, ຕົວຖັງລົດແມ່ນມີຄວາມແຂງແກ່ນພຽງພໍກັບການກະແທກຈາກການກະໂດດຂອງໂຕລົດ ແລະ ຫົນທາງທີ່ບໍ່ມີີຄວາມລາບພຽງ

 

SYNC™ 3

ລະບົບ SYNC™ 3 ແມ່ນໃຫ້ຄວາມບັນເທີງໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນການເດີນທາງສາມາດສັ່ງດ້ວຍຄໍາສັ່ງສຽງໄດ້ເທິງ 10.000 ຄຳສັ່ງເປັນພາສາອັງກິດຍົກຕົວຢ່າງ: ການໂທ, ການຫຼິ້ນເພງ ແລະ ປັບອຸນຫະພູມຂອງລະບົບປັນອາກາດ, ມາພ້ອມໜ້າຈໍ 8 ນິ້ວລະບົບສໍາຜັດ ແລະ ສາມາດຊູມໄດ້ ຍັງມາພ້ອມກັບລະບົບ Apple car play ແລະ Ardroid Anto ອິກດ້ວຍ.

 

  Ranger Raptor 2.0L 10AT 4x4
Ranger Raptor 2.0L 10AT 4x4 Price: 785 Million LAK
Engine & Transmission Engine 2.2L I4 Diesel
Transmission 10-speed Automatic
Maximum power 213PS @3,750rpm
Maximum torque 500Nm @1,750-2,000rpm
Tires Tires 285/70R17 all season Tire
Alloy wheel 17″ Alloy Wheel
Safety Standard & Features Ranger Raptor 2.0L 10AT 4x4
Airbags Driver and front passenger, Seat side and side curtain
Belt minder Driver and front passenger
Hill descent control & Hill launch Assist Yes
ESP Brake System + Roll Stability Control 1 (ESP,ABS & EBD, emergency brake light) Yes
Rear view camera Yes
Front & rear Park Assist Rear
Auto Brake No
Steering wheel EPAS (Electric Power-Assisted Steering)
Rear Locking Differential No
Lane Keeping No
Parallel Active Parking Assist No
Audio Screen 8” Color touch screen AM/FM/MP3/CD/Aux SYNC 3
Sound system w/4-Speakers 2 Twitters w/ Audio Steering wheel switches
SYNC SYNC 3, Voice command in Thai
Windows Power/1 – Touch down driver
Adaptive cruise control No
Interior Ranger Raptor 2.0L 10AT 4x4
Seats material Leather
Climate Dual Zone EATC
Door locking Keyless entry
Powerpoints 1 230V
Exterior Front grille Signature "FORD" in Dyno Grey
Bumpers Front body color – Rear steel step accent color
Off-on headlamps Automatic
Front fog lamps LED
Headlamps LED Projector
Mirror Power adjust – Power fold back – Turn Indicators – Dyno Grey
Mud flaps Front and rear
Windshield Wipers Intermittent, Auto w/Variable Speed
Door and tailgate handles Black

Get Offers