ລາຄາ
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 518 ລ້ານກີບ
ເຄື່ອງຈັກ
2.0 ລິດ ເທີໂບຄູ່
ເບາະນັ່ງ
5
ລາຄາ
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 318 ລ້ານກີບ
ເຄື່ອງຈັກ
2.2 ລິດ ເທີໂບ ກະຊວນ
ເບາະນັ່ງ
5

ການອອກແບບທັນສະໄໝພາຍໃຕ້ຄວາມແຂງແກ່ນ

ເລືອກສີ

colorizercolorizercolorizercolorizercolorizer

ເລືອກສີ

//www.laofordcity.com/ctn/uploads/2018/08/2019-R17-billboard-29-10-2018-small.jpg

ຟອດເຣນເຈີ ເກີດມາພ້ອມລຸຍ

ຟອດ ເຣນເຈີ້ ຈັກ 2.2 ລິດ ທີ່ໃຫ້ກຳລັງຫລາຍກວ່າເກົ່າ, ໃນະຂະໜະດຽວກັນ ຈັກ 2.0 ລິດ ແມ່ນມາພ້ອມຄວາມປະຢັດ

ນະວັດຕະກຳໃໝ່

ຟອດເຣນເຈີໃໝ່ ມາພ້ອມກັບຟີເຈີອັນຊານສະຫລາດຢ່າງເຕັມທີ່ ທີ່ທ່ານອາດບໍ່ຄາດຄິດວ່າຈະມີຢຸ່ໃນລົດກະບະ. ເຊັ່ນ ວ່າລະບົບ SYNC™3, ທີ່ໃຊ້ຄຳສັ່ງສຽງໃນການຄອບຄຸມ ການໂທ, ອຸນະພູມລົດ, ແອບພິເຄຊັ້ນ.

//www.laofordcity.com/ctn/uploads/2018/08/Touch-screen.jpg
//www.laofordcity.com/ctn/uploads/2018/08/Ranger-MY2019_-Interior-2.jpg

ແນວຄິດການອອກແບບ

ການອອກແບບ ຟອດເຣນເຈີ້ ໃໝ່ ໃຫ້ຄວາມໂດດເດັ່ນຂອງດ້ານໜ້າ ທີ່ມາພ້ອມກັບການຕົກແຕ່ງລະບົບພາຍໃນໃໝ່ ແລະ ເຄື່ອງມືໃໝ່ໆເຮັດໃຫ້ຊີວິດງ່າຍຂື້ນ. ເຊັ່ນວ່າ: ຝາທ່າຍ EZ lift Tailgate ເພື່ອ ການຂົນຖ່າຍເຄື່ອງຂື້ນລົງໄດ້ງ່າຍ.

ສັກກະຍາພາບຮອບດ້ານ ຟອດເຣນເຈີ

ແມ່ນ້ຳໄຫລແຮງ? ບໍມີປັນຫາ. ວຽກໜັກ? ເປັນເລື່ອງງ່າຍ. ທາງລາດ ຊັນ, ຊາຍ? ເຂົາມາເລີຍ. ຟອດ ເຣນເຈີ ສາມາດລຸຍນ້ຳເລີກໄດ້ເຖີງ 800 ມມ. ພ້ອມຄວາມເໜືອຊັ້ນຂອງການລາກຈູງ ທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບໄດ້. ແລະ ບົບລ໋ອກເຟືອງທ່າຍແບບໄພຟ້າ ເຮັດໃຫ້ທຸກວຽກກາຍເປັນວຽກເບົ່າ.

//www.laofordcity.com/ctn/uploads/2018/08/2019-R24-billbord-31-10-2018.jpg