card

 Lao Ford Club (ລາວຟອດຄລັບ)

 

 

 

ທີ່ສູນບໍລິການ ລາວຟອດຊີຕີ ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການທຸກຮູບແບບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກວດເຊັກລົດ, ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ຫຼື ສ້ອມແປງ, ຊື້ອາໄຫຼ່ຂອງແທ້ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ດ້ວຍນາຍຊ່າງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກໂຮງງານຂອງ ບໍລິສັດ ຟອດມໍເຕີ.

ລາວຟອດຊີຕີ ພູມໃຈສະເຫນີບັດ ລາວຟອດຄລັບ ເຊິ່ງເປັນຕົວເລືອກທີ່ດີກວ່າສຳລັບທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ສະດວກ, ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາສູງສຸດເຖິງ 40% ແລະ ຍັງເປັນສ່ວນຫລຸດໃນການຊື້ອາໄຫລ່ຕ່າງໆ ສູງສຸດເຖິງ 20% ທີ່ສູນບໍລິການ ລາວຟອດຊີຕີ ແລະ ສູນຄວິກເລນ (Quick Lane) ໃນທົ່ວປະເທດ.

ດ້ວຍບັດ ລາວຟອດຄລັບ ແຕ່ລະປະເພດ ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຈາກຫ້ອງຂາຍລາວຟອດຊີຕີ, ສູນບໍລິການ, ຄວິກເລນ ແລະ ບັນດາຫ້າງຮ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນລາຍການເຊັ່ນ:

                            

  • ຫ້ອງຂາຍ ລາວຟອດຊີຕີ – ຊື້ລົດໃຫມ່ແຖມປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງຟຣີເພີ່ມອີກ 2 ປີ.
  • ສູນບໍລິການ ລາວຟອດຊີຕີ ແລະ ສູນຄວິກເລນ – ຮັບສ່ວນຫລຸດ 10% – 20% ທຸກລາຍການທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນໂປຣໂມຊັນປະຈຳເດືອນຫລືສິນຄ້າທີ່ຫລຸດລາຄາພິເສດ, ພ້ອມຮັບສິດທິພິເສດຕາມແຕ່ລະປະເພດບັດ ເຊັ່ນ ລ້າງລົດຟຣີ ສູງສຸດ 5 ປີ, ລົດລາກ, ບໍລິການສ້ອມແປງ24 ຊົ່ວໂມງ,ແລະອື່ນໆ.
  • ຮ້ານອາຫານ ໂກດັງ, ຮ້ານອາຫານ 3 ສາວ, ຮ້ານອາຫານ ວິພາວັນ, ຮ້ານອາຫານ ຮາດລ໋ອກ, ຮ້ານ Mr BO DONUT  ຮັບສ່ວນຫລຸດ 10% ( ສະເພາະຄ່າອາຫານ ).
  • ບໍລິການເຊົ່າລົດຈາກ AVIS ແລະ Budget ຮັບສ່ວນຫລຸດ 20% ຈາກອັດຕາປົກກະຕິ ແລະ ຄ່າບໍລິການພິເສດພຽງ $100 ຕໍ່ມື້ ເມື່ອເດີນທາງໄປກັບ ອຸດອນ (ປະເທດໄທ) ລວມນ້ຳມັນ, ຄົນຂັບ ແລະ ລົດ (ແຕ່ບໍ່ລວມຄ່າຜ່ານດ່ານ, ຄ່າລ່ວງເວລາ ແລະ ຄ່າຄ້າງຄືນ).
  • ຊື້ສິນຄ້າຈາກ ຄາເຊີ (Karcher) – ຮັບສ່ວນຫລຸດ 5% ສຳລັບເຄື່ອງໃຊ້ໃນບ້ານ ແລະ ສວນ.
  • ແລະ ສິດທິພິເສດອື່ນໆ ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງໄວໆນີ້!

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຕ້ມເພື່ອແລກຂອງລາງວັນ ເມື່ອທ່ານຊື້ລົດໃຫມ່ທີ່ຫ້ອງຂາຍ ລາວຟອດຊີຕີ ແລະ ສ້ອມແປງທີ່ ສູນບໍລິການ, ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດ

ປະເພດຂອງບັດ ລາວຟອດຄລັບ

ບັດລາວຟອດຄລັບ ມີທັງຫມົດ 4 ປະເພດ ເຊິ່ງແຕ່ລະບັດຈະມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງລູກຄ້າທີ່ຈະເລືອກໃຊ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ລັກສະນະໃນການນຳໃຊ້ລົດ, ໂດຍທ່ານສາມາດກົດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະບັດໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

( ກົດທີ່ຮູບພາບ )

 

 

 

 

 ການສະສົມແຕ້ມ